flatlays

Flatlay là thuật ngữ chỉ cách set up đồ vật trên một background là mặt phẳng (flat), sau đó chụp chính diện vuông góc với mặt phẳng đó. Thông thường một bức ảnh flatlay sẽ bao gồm một vật phẩm chính và các đồ vật phụ được sắp xếp với nhiều vị trí, nhiều lớp (lay), nhằm tạo ra tổng thể hài hoà về bố cục và màu sắc. 

Xem thêm: Flatlays là gì?