Prohub -Cách vào Xvideos

Hướng dẫn cách vào Wattpad

Lại thêm một website chặn luôn truy cập của đọc giả người Việt. Đó chính là Wattpad. Nếu bạn muốn sử dụng Wattpad thì làm theo hướng dẫn sau đây

Bước 1: Cài đặt Pronhub VPN tại trang chủ

Bước 2: Truy cập vào chuyên trang khóa truy cập để lấy key

Bước 3: Điền khóa truy cập vào phần mềm và kết nối.

Bước 4: Vào lại Wattpad