Prohub -Cách vào Xvideos

Hướng dẫn cài đặt VPN trên máy tính Windows

Trên máy tính Windows, bạn thực hiện theo các bước dưới đây để cài đặt phần mềm vào máy tính của mình

Bước 1: Truy cập vào Microsoft Store để tìm phần mềm Outline hoặc tải trực tiếp dưới đây

Bước 2: Thực hiện cài đặt phần mềm này vào máy tính của bạn

Bước 3: Vào trang Khóa bảo mật để lấy Key điền vào phần mềm

Bước 4: Chọn connect để bắt đầu sử dụng

Bước 5: Vào bất kỳ website nào bạn muốn và trải nghiệm